தமிழர் அமைப்புகள்

இப்பக்கத்தில் தமிழர் அமைப்புகள் தமது செயற்பாடுகளை பதிவேற்றலாம்.

உலக்த்தமிழர் பேரவை
பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை
அவுஸ்திரேலிய தமிழர் பேரவை
கனேடிய தமிழர் பேரவை
தமிழர் மனித உரிமைகள் மையம்
டென்மார்க் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு